LLOYD SALON ROTTERDAM

Meubelontwerp

VERLEDEN - HEDEN - TOEKOMST - LLOYD LEEFT!
 

 

Het Lloydkwartier verdient een culturele verdieping en aandacht die verder gaat dan de louter ruimtelijke- en architectonische gebiedsontwikkeling alleen. Aandacht voor zowel het verleden als het heden is op zijn plaats. Het gebied heeft voor de stad een belangrijke betekenis ondermeer door de voormalige aanwezigheid van de 'Koninklijke Rotterdamsche Lloyd'. Lloyd Salon Rotterdam stelt zich ten doel het ontwikkelen, beheren en programmeren van een publieke (openbare) expositieruimte waar het Lloydkwartier en omgeving (Delfshaven-Rotterdam) centraal staan. De focus ligt op beeldende wijze zichtbaar maken van uiteenlopende thema's en dimensies; o.a. de maritieme geschiedenis, architectonisch en industrieël erfgoed, de aanwezige culturele en creatieve dimemsie nu.

POP-UP LLOYDSALON als kwartiermaker

Lloyd Salon Rotterdam verhuist in 2023
naar een publieke ruimte in het unieke
woongebouw SAWA in ontwikkeling in
het Lloydkwartier   www.woneninsawa.nl