LLOYD SALON ROTTERDAM

Overig beleid en stichting informatie

 

Het Lloydkwartier is een fascinerend woon- werk en voormalig havengebied met een rijke geschiedenis. We willen de historische en culturele dimensie van het Lloydkwartier niet vergeten en zichtbaar maken voor de stad en zijn nieuwe bewoners. De Lloyd Salon geeft een impuls aan de stad ten aanzien van nieuwe visies en ontwikkelingen met betrekking tot Stadscultuur, haven- en architectuurtoerisme. 

 

Bestuursleden stichting Lloyd Salon Rotterdam:

 

Jan de Haas, voorzitter

Han Goan Lim, secretaris/penningmeester

Colle van Stegeren, bestuurslid

vacatures

 

De Stichting Lloyd Salon Rotterdam is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en als culturele ANBI

RSIN nr. 8612 07 282

KvK nummer: 77941500

 

De Vereniging Bewoners en Bedrijven Lloydkwartier (VBBL) steunt het initiatief.

 

beeldimpressie pop-up Lloyd Salon EXPO-container  >  buro MA.AN

 

Over ons       >

 

 

 

 

Samenwerkingspartners:

 

NICE DEVELOPERS

(ontwikkelaar SAWA)

Mei architects and planners

(architect SAWA)

 

LLOYD-ATELIER

(Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Erfgoed)

 

VBBL (Vereniging Bewoners en Bedrijven Lloydkwartier)

 

 

 

 

 


 

 

We zijn in gesprek met Mei Architects and Planners, de ontwikkelaars Nice Developers en ERA-Contour om het concept van de Lloyd Salon te integreren in een publieke ruimte van het geplande woongebouw SAWA dat in het Lloydkwartier ontwikkeld wordt www.woneninsawa.nl

Totdat dit innovatieve gebouw, dat geheel in duurzame houtbouw wordt gerealiseerd en opgeleverd wordt (medio 2023) zal een tijdelijk kwartiermakers EXPO-paviljoen ontwikkeld worden of een andere geschikte ruimte gebruikt worden.

Het duurzame EXPO-paviljoen is in principe niet toegangelijk en fungeert als een openbare vitrine-ruimte, die alleen van buitenaf (altijd) goed zichtbaar is. In de context van de gebiedsontwikkeling van het Lloydkwartier draagt het initiatief bij aan de stedelijke culturele betekenis en waarde. Het gebied is strategische gelegen op de wandelroute tussen het Scheepvaartkwartier - Veerhaven, het (euromast) Park, Lloydkwartier, Schiemond, oud-Delfshaven, Dakpark en M4H (Merwe-Vierhaven gebied).

 

 

 

ONTWIKKELING   >