LLOYD SALON ROTTERDAM

De essentie en koers van het programma is in hoofdlijnen bekend. Details zullen volgen:

 

PROGRAMMA

 

Lloyd Salon Rotterdam zal aandacht hebben voor diverse thema’s gezien vanuit een cultureel perspectief. De verschillende thema’s zijn met elkaar verbonden door het ‘werkgebied’ Lloydkwartier en zijn directe omgeving. Voor elke tentoonstelling zal eerst onderzoek plaatsvinden. Wisselende thematische exposities zullen met eigentijdse presentatie middelen en media tot stand komen. De focus ligt op de verbeelding van uiteen-lopende thema's: o.a. de maritieme geschiedenis, de maatschappelijke en culturele dimensie, het architectonisch en industrieel erfgoed, de gebiedstransformatie, de stedelijke ontwikkeling en het aanwezige creatieve talent in het Lloydkwartier. Deze dimensies kunnen gelaagd en gecombineerd zijn. In deze context zullen ook kunst, design en architectuur bijdragen aan deze verbeelding. Kleinschalige culturele activiteiten als lezingen en debat, workshops, openingsoptredens als muziek, dans, theater en performance en het uitgeven van publicaties behoren tot de mogelijkheden. Stichting Lloyd Salon Rotterdam staat open voor samenwerking met andere initiatieven, musea, instellingen en instituten m.b.t. tentoonstellingsprojecten, thema's, manifestaties e.d.

 

PROGRAMMA   >

 

Het programma zal pas definitief bepaald kunnen worden als er concrete presentatiemogelijkheden zijn en er een goed financieel overzicht is. Dit is mede afhankelijk van eigen inkomsten:  o.a.' vrienden van de Lloydsalon', subsidies, fonds- en sponsorwerving, crowdfunding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als 'Vriend van de Lloydsalon' steunt u het initiatief.

 

Het is mogelijk om 'vriend van de Lloydsalon' te worden voor € 20,- per jaar.

 

Stichting Lloyd Salon Rotterdam  (naam begunstigde)

rek.nr.:  NL94 INGB 0008 3028 86